Retket, matkat ja tapahtumat

Tällä sivulla esitellään retkiä ja matkoja, joihin kaikkien Helsingin kansallisen senioripiirin senioriyhdistysten
jäsenet voivat osallistua.


 Piirin matkat ja retket 2023

Piirin matkat ja retket esitellään Senioriappissa.
Paikallisyhdistykset järjestävät

Kansallisen senioriliiton jäsenyhdistysten matkojen ja retkien tapahtumista tiedotetaan mikäli tapahtumaan voivat osallistua muutkin kuin oman yhdistyksen jäsenet. 

Kaakkois-Helsingin seniorien kevätretkelle Mikkeliin ja Taidekeskus Salmelaan maanantaina 15.5.2023 on vapaana muutamia paikkoja. 
Tietoja löytyy heidän sivuiltaan https://kaakkoishelsinki.senioriyhdistys.fi/ 

► HEJ ry (Helsingin eläläkeläisjärjestöt ry) Ohjelmaa