Edunvalvonta

  • Eetun kannanotto. Helsingin kansallinen senioripiiri pyysi senioriliittoa viemään sähköonkorotuasiaa eteenpäin.

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.

Piiri alueellisena edunvalvojana

Senioripiirimme osallistuu Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n toimintaan. HEJ on helsinkiläisistä eläkeläisjärjestöistä koostuva yhdistys, joka tekee esityksiä ja aloitteita jäsenyhdistyksiään koskevissa kysymyksissä, erityisesti sosiaaliturvan kehittämiseksi.

Piirillämme on myös oma edustaja Helsingin vanhusneuvostossa.


Valtakunnallinen edunvalvonta

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry.

EETUn ja Sitran yhteistyönä tehty opas Vanhusveuvostotyöskentelyyn on nyt luettavissa verkossa osoitteessa:

<http://www.eetury.fi/Site/Data/671/Files/Vanhusneuvosto-opas.pdf>

 

Helsingin kaupungin vanhusneuvosto tiedottaa:

<http://www.hel.fi/www/sote/fi/vanhusneuvosto>

 

Lisää tietoa löytyy osoitteesta:

<http://kaakkoishelsinki.senioriyhdistys.fi/edunvalvonta2/>
Edunvalvontaan osallistuvat Senioripiirimme edustajat löydät Yhteystiedot -sivulta.