Kokoukset


Piirin varsinaiset kokoukset

Piirin kevätkokous pidettiin 24.3.2023.

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 17.11.2023. 
Kokouksessa tullaan käsittelemään mm. sääntömuutoksia, joita Senioriliitto on päättänyt toteuttaa kaikilla toiminnan tasoilla.
► Piirin hallituksen kokoukset 2023

Piirin hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi. 


Lisäksi elokuussa järjestettiin tulevaa vuotta koskeva suunnitteluseminaari. Seminaarissa käsiteltiin koulutussuunnitelmaa, yhteistoimintaa, kotimaan retkiä, ulkomaan matkoja sekä kulttuuri- ja muita tapahtumia. Alla on kuva lounasajasta kokoushuoneessa Finlandia-laivalla.

Senioriliiton organisaatiokaavio