Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry
​​​​​​​

Piirimme on perustettu 1980. Piiriin kuuluu tällä hetkellä 12 jäsenyhdistystä. Jäseniä on hieman yli 2 000, vaihdellen yhdistyksittäin noin kuudenkymmenen ja runsaan kolmensadan välillä.
Jäsenyys paikallisyhdistyksissä

Piiriimme ei kuulu henkilöjäseniä vaan toiminta tapahtuu pääasiallisesti paikallisyhdistyksissä. Yhdistystemme toiminta kattaa koko Helsingin kaupungin alueen. Jäsenyydestä kiinnostunut henkilö voi itse valita Senioriyhdistyksen, johon hän haluaa liittyä.

Jäsenyhdistyksemme keräävät senioritoiminnan tukemiseksi jäsenmaksun, joka vaihtelee 15 ja 30 euron välillä henkilöltä vuodessa. Tiedot löytyvät yhdistysten omilta verkkosivuilta, joihin pääset Jäsenyhdistykset -sivun kautta.
Piirin hallinto

Senioripiirimme hallinnosta ja käytännön toiminnasta vastaa piirihallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenyhdistyksestä, yleensä yhdistyksen puheenjohtaja.
Piirin sääntömääräiset kokoukset järjestetään eri paikallisyhdistysten toimialueilla näiden vastatessa myös järjestelyistä. 


Piirin toimintaa

Piirimme tärkeänä tehtävänä on Seniorien yhteisöllisyyden lisääminen parantamalla jäsenyhdistystemme välistä yhteistyötä sekä toteuttamalla erilaisia tapahtumia, joissa jäsenet voivat tutustua ja tavata toisiaan. Tehtävänämme on myös järjestää koulutusta yhdistystemme jäsenille sekä osallistua eläkeläisten alueelliseen yhteistyöhön ja edunvalvontaan.

Piirimme jäsentapahtumista ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta saat tietoa Tapahtumat -sivulta.

Jos haluat lisätietoa piiristä ja toiminnastamme tai jäsenyhdistyksistä, ota yhteys puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löydät täältä.   Me Seniorit arvostamme:

Elämänmyönteisyyttä

Suoraselkäisyyttä

Vastuun ottamista itsestä ja muista

Itsemme ja toisten arvostamista

Perinteiden kunnioittamista